40 Jaar verstopt!

Alphons Arts is in 1951 geboren in Noord Limburg, maar bracht de langste tijd van zijn jeugd door in Uden. Hij was al vroeg gefascineerd door de zichtbare werkelijkheid. Deze werd dan door hem vertaald in gedachtes en overpeinzingen die dan weer op het papier of doek een eigen vorm kregen. Zijn lagere schooltijd was dan ook geen periode van sport of andere spelen, maar een tijd van tekenen en schilderen.

32AlphonsArtsZelfportret2013Dit is altijd zo gebleven; zijn hele leven staat voornamelijk in het teken van de kunst! Er zijn periodes geweest waarin het zelf vormgeven op een wat lager pitje stond. Toch is er in de afgelopen 50 jaar altijd sprake geweest van eigen werk. Verkopen of exposeren is nooit een doel geweest. Ook het naar buiten brengen van eigen werk heeft nooit zijn prioriteit gehad. Desondanks legt Alphons de lat erg hoog voor zichzelf; hij wil zich niet verloochenen voor commercieel gewin en blijft vasthouden aan zijn eigen doelen in de kunst. De vormaspecten in zijn hoofd, deze verbeeld in kleurrijke schilderijen, blijven zo dicht bij hem zelf dat er nooit behoefte is geweest om dit met anderen te delen. Ofschoon hij zijn werk na 1973 slechts 1 maal geëxposeerd heeft; en wel op uitdrukkelijk verzoek van kunstminnende vrienden, is er ondertussen een groot oeuvre opgebouwd met hoofdzakelijk schilderijen in olie- en acrylverf.

Opgeleid als graficus heeft hij, naast zijn kunstacademieopleiding, een onderwijsbevoegdheid gehaald en gaf hij bijna 40 jaar lessen kunstvakken op een middelbare school.

Aangemoedigd door diverse mensen uit zijn directe omgeving heeft Alphons na 40 jaar de knoop doorgehakt. Hij licht een tip van de sluier op door zijn meest recente werk op zijn nieuwe website tentoon te stellen. Het betreft een selectie uit werk van de laatste jaren met voornamelijk schilderijen in gemengde technieken. Nog steeds zijn mensen in al hun verschijningsvormen en relaties, af en toe gecombineerd met muziekinstrumenten, zijn bron van inspiratie. Soms in duidelijk herkenbare beelden, dan weer naar het abstracte met een onmiskenbaar grafisch lijnenspel. Dit lijnenspel laat zich het beste zien in de reeks werken met musici op snaarinstrumenten. Het is dan ook muziek wat naast kunst als een rode draad door het leven van Alphons loopt; zowel in zijn schilderijen, als in die spaarzame momenten wanneer hij met zijn muziekmaten van vroeger, de band Square Uden, weer eens een optreden verzorgt!

Enkele kleurrijke landschappen, ontstaan na een recent bezoek aan Ierland, vormen ook een deel van zijn oeuvre. In “Ode aan Modigliani 1 en 2” verwijst hij tevens naar zijn bewondering voor de te vroeg gestorven Italiaan met zijn turbulente, opwindende leven, maar natuurlijk vooral naar zijn introverte, opwindende schilderijen. Met het “losscheuren” van een Modigliani-portret en hergroeperen van die delen wil hij zijn diepe respect voor dit werk tonen, zonder het wezenlijke van zijn idool aan te tasten. Ook golf schilderijen; een sport die Alphons ook beoefent, behoren tot zijn meest recente werken. Kortom; zoals een dagblad recentelijk schreef: een veelzijdig kunstenaar!

Alphons is zoekende naar de essentie van zijn kunst; blijft altijd dicht bij zichzelf op reis naar het volgende werk.

Hard werken ligt daaraan ten grondslag; schilderen en tekenen is tenslotte een uiting van het individuele kijken naar de zichtbare werkelijkheid of naar een gefantaseerde droomwereld!